тёмная сторона свалки


        | Главная | | чё-нить |         светлая сторона

       Pages: |<< << [10638][10637][10636][10635][10634][10633][10632][10631][10630][10629][10628] >> >>|


  http://ipic.su/img/img7/fs/IMG_20180520_151659.1526804352.jpg
e2-e2: Ленивый опрувер ничего не написал тут, очень стыдно ему такому
  Щазкаг Дам
2018-05-21 22:29:59 
Всего постов: 8865

 
Ссылка на пост
  psv4.userapi.com/c848032/u316562387/docs/d15/962713504604/a6c036ae9639511c7600156a0f088eca.gif
джын
e2-e2: Ленивый опрувер ничего не написал тут, очень стыдно ему такому
  Бибоход
2018-05-21 22:30:02 
Всего постов: 544

 
Ссылка на пост
  http://breakingmad.me/images/news/66d5b6fcfb16bc34ede5fc1dc030b638.jpg
e2-e2: Ленивый опрувер ничего не написал тут, очень стыдно ему такому
  Папавоз
2018-05-21 22:30:08 
Всего постов: 14

 
Ссылка на пост
  https://sun9-7.userapi.com/c834703/u1.. ..ocs/d18/5103960c1126/TyomnyUgolok.gif
Unwaiter: 404
  Бибоход
2018-05-21 16:00:45 
Всего постов: 544

 
Ссылка на пост
  http://img.pr0gramm.com/2018/05/19/039740f2bf97ed88.jpg
Unwaiter: бород седя, 1825 метров, кк только где не было
  ЯЯ
2018-05-21 16:01:45 
Всего постов: 3584

 
Ссылка на пост
  http://img.pr0gramm.com/2018/05/20/0b3fc389280b884b.jpg
Unwaiter: нисмишно(
  ЯЯ
2018-05-21 16:02:15 
Всего постов: 3584

 
Ссылка на пост
  Буурул сакал, таягын аркасына каруулаган Бектурган аны алыстан көрдү да: – Ачарчылыктын тырмагына илинген биз сыяктуу шордуулар го – деп, жоруган бойдон олтуруп калды. Ким билсин, Бектурган бирдемелерди ойлоп олтурдубу, же арстандай жүрөгүн ачкачылык талыттыбы? Анысы бизге белгисиз. Бирок анын көк ала сакалынан мөлтүрөгөн тамчылар куланып жатты. Муздак сууга чаңыт кылып талкан чалып олтурган кичинекей кара бала, сүйкүмдүү атасынын аккан жашын көрө коюп, унчукпаган бойдон ыйлап жиберди. Чал чоочуп ойгонгон эмедей болду. Өмүрүнчө өзүнүн көзүнөн биринчи жаш чыкканына өзү да таң калды. Тытылган чапандын этеги менен жашын сүртүп: – Ыйлаба, кагылайын, мен тим эле...– деп, акырын гана дабышын чыгарды. Атасынын мындай алсыз жана акырын сүйлөгөнүн баласы биринчи укту, анын төгүлгөн жашын күтпөгөн жерден көрдү. Анын жаш көңүлүнө белгисиз коркунучтан башка эчтеме сезилген жок. – Атаке апамды ойлодуңбу? Тигине, күн көтөрүлүп келе жатат. Бул жерден кетебиз, – деди бала. Бала мындай эстүү сөздү атасына биринчи айткан эле. Бектурган жаш баладан мындай сөздү күткөн эмес. Аны «эчтеме билбейт, жаш» деп ойлочу. Карынын жаңы эле сүрткөнжашы кайталангысы келди. Жер көмкөрүл-гөндөй болуп, көзү караңгылап, ордунан так тура калды да, шадылуу арык колу менен баланы өзүнө тартып, эки бетинен эки өптү. – Ооба, садага, ооба. Күн көтөрүлүп келе жатат. Эми кетебиз – деп, баланын сөзүн кайталады да, кайта жер таянып олтура калды. Анын оозунан чыккан сөзү, кандайдыр, ичинен муңун шилеп чыккандай болуп, көзүнүн жашы токтоло калды. Баланын кыялы кандай кызык! Көнөчөктөгү чаңытталган муздак сууну атасына бере кой- ду. – Атаке, апамды мага көрсөтпөй кайсы жерге көмдүңөр? Мен чоңойгондо күмбөз салдырат элем, – деди. Бектурган далайга чейин унчуккан жок. Анын жүрөгү каршы-терши тилинип, жараланып жатты... ...Адамдан коркпогон арстан жүрөктүү Бектурган!
e2-e2: Ленивый опрувер ничего не написал тут, очень стыдно ему такому
  Жынландыкаргазан
2018-05-17 21:05:07 
Всего постов: 1

 
Ссылка на пост
  https://ibb.co/jTK3Qd
йа на фота слева
e2-e2: Ленивый опрувер ничего не написал тут, очень стыдно ему такому
  Пистон трухлявэ
2018-05-17 21:05:12 
Всего постов: 2

 
Ссылка на пост
  https://ic.pics.livejournal.com/masterok/50816465/2601903/2601903_original.gif
e2-e2: Ленивый опрувер ничего не написал тут, очень стыдно ему такому
  mr Пужоль
2018-05-17 21:05:20 
Всего постов: 342

 
Ссылка на пост
  https://www.reddit.com/r/WTF/comments.. ..ay_at_work/?ref=share&ref_source=link
e2-e2: гавна какая
  мозге
2018-05-16 22:35:43 
Всего постов: 807

 
Ссылка на пост
  Судоходна ли река теперь ?
Unwaiter: камент?
  Газетку читаю
2018-05-14 17:38:49 
Всего постов: 8

 
Ссылка на пост
  Знаете, возможно, однажды наступит день, когда все чиновники страны начнут одновременно ржать, с неба посыпется конфетти, а облака выстроятся в огромные буквы: «РОЗЫГРЫШ».
Путин выскочит из Кремля с букетом цветов, обнимет первого встречного, мол: «Прости, братан, мы не думали, что ты так легко поведёшься, ахахах». Политзаключенных выпустят из клеток смеющиеся работники тюрьм со словами: «Боже, ребят, ну вы и доверчивые, поверили в такой беспредел, ахах, выходите давайте».
Кадыров у себя в инстаграме: «Боже, я чуть не разоржался в конце, когда про фильм объявил, ну вы и шайтаны, ахаха #чечня #юмор #розыгрыш#жиесть».
И мы все такие:— АААА, Вован, разыгра–ал, ну ты и сволочь! Ахахах.
А Путин такой:— Ахахах, блин ребят, честно, это была идея Димона, я ему сразу говорил, что слишком жёстко! Ахах.
А Медведев:— Да круто же получилось! Мы в конце специально уже переигрывали, все эти законы тупые принимали, думали, вы поймёте, а вы ведётесь и ведётесь — пришлось раскрываться, ахах.
Россияне:— Подожди, то есть все эти дебильные законы, санкции, тупые ограничения…— Ну конечно, боже, это всё липа, ради смеха, ахахах. Никакой юридической силы весь этот бред не имеет.— Ааа, господи, а мы велись все эти годы! Ахахах.
Чувак из толпы:— А я вот ещё когда закон об оскорблении чувств верующих приняли, стал подозревать, что это какой–то прикол! А вы меня не слушали, ахах.
Тут патриарх Кирилл срывает свою рясу:— Хотите прикол? Я вообще не крещёный, ахахах. Слава Сатане!Астахов:— А я на самом деле хороший юрист!
Все в стране начинают дико ржать, отовсюду выкатываются камеры с операторами, звучат аплодисменты.
Всем раздают воздушные шарики и цветы, нормальную работу и достойные зарплаты, отменяют ненастоящие законы, возвращают курс доллара, из правительства и Госдумы уходят все подставные актёры типа Жириновского, на их места приходят компетентные политики, профессионалы своего дела, а на огромном экране показывают самые смешные моменты последних лет.
Счастливые россияне, вздохнув с облегчением от того, что весь этот сюрреализм оказался шуткой, смеются и говорят:— Ааахахах. Чёрт, как же мы тупили! Как минимум по Милонову и Мизулиной можно было догадаться, что это всё прикол.
А Путин отвечает:— Нет, вообще–то эти двое реально ёбнутые.
— Лол.
— Лол.
Unwaiter: смишно, но не читал и осуждаю
  тыхуй
2018-05-14 17:39:13 
Всего постов: 7

 
Ссылка на пост
  Знаете, возможно, однажды наступит день, когда все чиновники страны начнут одновременно ржать, с неба посыпется конфетти, а облака выстроятся в огромные буквы: «РОЗЫГРЫШ».
Путин выскочит из Кремля с букетом цветов, обнимет первого встречного, мол: «Прости, братан, мы не думали, что ты так легко поведёшься, ахахах». Политзаключенных выпустят из клеток смеющиеся работники тюрьм со словами: «Боже, ребят, ну вы и доверчивые, поверили в такой беспредел, ахах, выходите давайте».
Кадыров у себя в инстаграме: «Боже, я чуть не разоржался в конце, когда про фильм объявил, ну вы и шайтаны, ахаха #чечня #юмор #розыгрыш#жиесть».
И мы все такие:— АААА, Вован, разыгра–ал, ну ты и сволочь! Ахахах.
А Путин такой:— Ахахах, блин ребят, честно, это была идея Димона, я ему сразу говорил, что слишком жёстко! Ахах.
А Медведев:— Да круто же получилось! Мы в конце специально уже переигрывали, все эти законы тупые принимали, думали, вы поймёте, а вы ведётесь и ведётесь — пришлось раскрываться, ахах.
Россияне:— Подожди, то есть все эти дебильные законы, санкции, тупые ограничения…— Ну конечно, боже, это всё липа, ради смеха, ахахах. Никакой юридической силы весь этот бред не имеет.— Ааа, господи, а мы велись все эти годы! Ахахах.
Чувак из толпы:— А я вот ещё когда закон об оскорблении чувств верующих приняли, стал подозревать, что это какой–то прикол! А вы меня не слушали, ахах.
Тут патриарх Кирилл срывает свою рясу:— Хотите прикол? Я вообще не крещёный, ахахах. Слава Сатане!Астахов:— А я на самом деле хороший юрист!
Все в стране начинают дико ржать, отовсюду выкатываются камеры с операторами, звучат аплодисменты.
Всем раздают воздушные шарики и цветы, нормальную работу и достойные зарплаты, отменяют ненастоящие законы, возвращают курс доллара, из правительства и Госдумы уходят все подставные актёры типа Жириновского, на их места приходят компетентные политики, профессионалы своего дела, а на огромном экране показывают самые смешные моменты последних лет.
Счастливые россияне, вздохнув с облегчением от того, что весь этот сюрреализм оказался шуткой, смеются и говорят:— Ааахахах. Чёрт, как же мы тупили! Как минимум по Милонову и Мизулиной можно было догадаться, что это всё прикол.
А Путин отвечает:— Нет, вообще–то эти двое реально ёбнутые.
— Лол.
— Лол.
Unwaiter: политота
  тыхуй
2018-05-14 17:39:21 
Всего постов: 7

 
Ссылка на пост
  https://cs10.pikabu.ru/post_img/2018/05/12/6/152611717214991784.jpg
Unwaiter: факт. а на свалку зачем?
  Щазкаг Дам
2018-05-14 17:40:07 
Всего постов: 8865

 
Ссылка на пост
  Это НЕ ДОБАВЛЕНИЕ КОММЕНТАРИЯ, это добавленое нового поста!
Комментарии добавляются по ссылке "Отметиться" на странице поста.

Ктотуд?
Unwaiter: смищно!)))000
  непушкин
2018-05-13 12:11:42 
Всего постов: 19

 
Ссылка на пост
  z =
Unwaiter: да
 
2018-05-13 12:06:26 
Всего постов: 128

 
Ссылка на пост

Pages: |<< << [10638][10637][10636][10635][10634][10633][10632][10631][10630][10629][10628] >> >>|

        | Главная | | чё-нить |         светлая сторона